RES - Renewable Energy, Wind farm development worldwide
SwedishEnglish
  • Om Nordisk Vindkraft

    Privatägt, finansiellt starkt och oberoende. Vi tillför positiva värden i närområdet kring våra vindkraftparker. Power for good! Read More >>
  • För kommuner

    Hur kan din kommun skapa mer tillväxt vid en vindkraftetablering? Här finns råd från andra kommuner. Read More >>
  • Våsberget vindpark såld!

    Nordisk Vindkraft och Mirova har nått en affärsuppgörelse om köp, byggnation och drift av vindkraftparken Våsberget i Gävleborgs län. Read More >>
space
PROJEKT >>

Nordisk Vindkraft behärskar alla steg i värdekedjan. Vi är proffs på att utveckla, bygga och driva framgångsrika vindkraftsparker. Med stolthet kan konstateras att vi byggt och driftsatt alla projekt vi fått miljötillstånd för. I september 2015 invigde vi Sidensjö vindkraftpark med 48 vindkraftverk utanför Örnsköldsvik och förverkligade därmed en av Sveriges största investeringar i förnybar energi.

space
PRODUKTION >>

Nordisk Vindkraft står bakom uppkomsten av och ansvarar för driften av Sveriges bäst producerande vindkraftsparker. Läs mer om våra skräddarsydda lösningar.

space
BRANSCHLEDANDE >>

Nordisk Vindkraft har på uppdrag av Energimyndigheten bedrivit forskning för att verka för en kostnadseffektiv och hållbar utbyggnad av vindkraft. Tag gärna del av våra forskningsresultat.

spacespace