RES - Renewable Energy, Wind farm development worldwide
SwedishEnglish
  • Om Nordisk Vindkraft

    Privatägt, finansiellt starkt och oberoende. Vi tillför positiva värden i närområdet kring våra vindkraftparker. Read More >>
  • För kommuner

    Hur kan din kommun skapa mer tillväxt vid en vindkraftetablering? Här finns råd från andra kommuner. Read More >>
  • Våsberget vindpark byggs!

    Nordisk Vindkraft och Mirova har nått en affärsuppgörelse om köp, byggnation och drift av vindkraftparken Våsberget i Gävleborgs län. Read More >>
space
PROJEKT

Nordisk Vindkraft behärskar alla steg i värdekedjan. Vi är proffs på att utveckla, bygga och driva framgångsrika vindkraftsparker. Med stolthet kan konstateras att vi byggt och driftsatt alla projekt vi fått miljötillstånd för. I september 2015 invigde vi Sidensjö vindkraftpark med 48 vindkraftverk utanför Örnsköldsvik och förverkligade därmed en av Sveriges största investeringar i förnybar energi.

space
PRODUKTION

Nordisk Vindkraft står bakom uppkomsten av och ansvarar för driften av Sveriges bäst producerande vindkraftsparker. Läs mer om våra skräddarsydda lösningar.

space
POWERING CHANGE

Idag är förnybar el en svensk exportvara. De nordiska länderna har goda förutsättningar att producera förnybar el och därmed bidra till att fasa ut användandet av fossila bränslen globalt.

spacespace