POWER FOR GOOD

KARRIÄR


Nordisk Vindkraft och RES driver affärer och förnyelsebara energiprojekt inkluderande hela värdekedjan. Hos oss växer och utvecklas man i en miljö som har internationell bredd och där den egna drivkraften och kreativiteten stimuleras. Det är våra kompetenta och dedikerade medarbetare som gör vår framgång möjlig.

Inom Nordisk Vindkraft finns många olika professioner representerade. Vi är projektledare, ingenjörer, lantmätare, jurister, akustiker, miljövetare, strateger, kommunikatörer, ekonomer, arbetsmiljöingenjörer, byggtekniker, samhällsvetare och konsulter med ett stort antal specialistkompetenser.

Är du intresserad av att bli en del av vår organisation är du välkommen att söka de lediga tjänster vi publicerar nedan.

Intresseanmälningar och spontanansökningar
Vi får väldigt många förfrågningar skickade till oss varje dag om jobb, praktik och andra typer av samarbeten. Detta är självklart jättekul och ett fantastiskt kvitto på att vi är en attraktiv arbetsgivare! Då vi är en relativt liten organisation hinner vi dessvärre inte läsa och hantera alla förfrågningar. Vi har därför ingen möjlighet att ta emot intresseanmälningar eller spontanansökningar.

Matilda Afzelius, VD: matilda.afzelius@nordiskvindkraft.se

RES - Renewable Energy Systems