POWER FOR GOOD

VINDKRAFT ÄR EN LOKAL ANGELÄGENHET

Sverige ska fullfölja omställningen till ett hållbart energisystem. Arbetet måste vara långsiktigt och ska säkerställa att man inte gör våld på kommande generationers rätt att leva ett gott liv. Energisystemet behöver därför ge långsiktiga och stabila villkor både för den som producerar och för dem som konsumerar energi.

Även om vindkraft har en långt mindre påverkan på natur och miljö än de flesta andra energikällor, blir det ändå någon form av ingrepp i skog och mark när vindkraftparker byggs. Samtidigt innebär det nya positiva värden och möjligheter för en ort eller rentav en hel bygd. Allt beror på var och hur man bygger.

Nordisk Vindkraft har vindparkens hela livscykel för ögonen när vi projekterar. Hur kan inverkan på skog och mark minimeras under byggfasen och hur återställs marken den dag verken ska monteras ner? Hur kan lokal samhälls-nytta bäst skapas, vad är kommunens styrka och vilka lokala företag kan bidra? Dessa frågor är avgörande för vår gemensamma utveckling på orten.

HANDBOK FÖR KOMMUNER

Kommuner kan aktivt bidra till att skapa lokal tillväxt och nya jobb genom att vara proaktiva och förbereda sig för vid en planerad vindkraftetablering. Här finns en praktisk handbok med råd från erfarna och unga vindkraft-kommuner. Genom att förstå hur en vindpark utvecklas, från planering till drift, blir det tydligt vilka kompetenser och resurser som behövs och hur den enskilda komunens förutsättningar bäst kan tas tillvara. Klicka på bilden!


 pdf_thumb1.jpg