POWER FOR GOOD

GODA GRANNAR

Vi vill vara engagerade i den bygd där vi verkar. Att vara ett bekant ansikte och någon man gärna för samtal med. Som goda grannar intresserar man sig för hur grannskapet fungerar och berättar för berörda om aktiviteter som kan ha inverkan på närområdet.

Nordisk Vindkraft värdesätter att närboende och verksamma i området får ta del av vindkraftprojektets långsiktiga investeringar. Så kan bygdens hållbara utveckling stödjas. Hur ett i folkmun kallat bygdemedel kan utformas är unikt för varje vindkraftsprojekt. Det kan exempelvis handla om förbättrad infrastruktur i form av ett lokalt bredband. Mottagaren av ersättningen kan vara en befintlig lokal förening eller stiftelse, alternativt en kombination därav. Ändamålet är alltid att främja bygdens utveckling. Omfattningen av bygdemedlet beror på projektets storlek samt på dess lokala förutsättningar och skiljer sig därför från fall till fall.

Nedan berättar Bengt Pontén från Södra Dalarnas Draghundsklubb om sina erfarenheter av Nordisk Vindkrafts lokala engagemeng:

SM-veckan Draghund 2013 blev en succé, som möjliggjordes bland annat genom vår samverkan med Nordisk Vindkraft. Vi i Södra Dalarnas Draghundsklubb ser fram emot fortsatt samverkan när vi nu siktar på att få arrangera Världsmästerskapen 2013. Till VM kommer deltagare från hela världen, bland annat hela Norden och Europa, USA och Kanada, Australien och Nya Zeeland, Sydkorea, med flera. Att få visa upp en bygd där viktiga sportevenemang, turistnäring och vindkraft kan samverka så fint är något att visa upp för omvärlden.

Bengt Pontén, tävlingsledare