POWER FOR GOOD

VÅR VISION

Vår vision är helt enkelt att vida överträffa omvärldens förväntningar på vindkraften som en betydelsefull energikälla. Det är en stor utmaning och för att nå fram krävs allt smartare produktionsanläggningar och aktörer med rätt kompetens och dessutom med förmåga att säkerställa en långsiktig finansiering.

Nordisk Vindkraft har byggt eller bygger landbaserade vindparker motsvarande 380 MW och vårt moderbolag RES har erfarenhet av över 12 GW globalt installerad förnybar energi. 

För oss är det bara början.