POWER FOR GOOD

VEM VI ÄR

Nordisk Vindkraft grundades 2002 och tack vare affärsmässig och operativ frihet, med teknisk spetskompetens och ekonomisk stabilitet från vårt familjeägda moderbolag Renewable Energy Systems Ltd (RES), har vi lyckats nå positionen som det ledande nordiska vindkraftbolaget. Både kvantitativt och kvalitativt.

Vi har verksamhet i Sverige och Norge. Huvudkontor respektive lokalkontor ligger i Göteborg, Östersund och Oslo. I koncernen är vi fler än 1400 medarbetare i världen.

Drivkraften bakom vår verksamhet är övertygelsen om att förnyelsebar energi kan, och måste, utgöra en avsevärt större del av framtidens energiproduktion än omvärldens förväntningar. Vi arbetar därför med storskalig, förnyelsebar energiutvinning för den nordiska marknaden.

När RES-koncernen inledde sinverksamhet 1981 var vi tämligen ensamma om vår övertygelse att förnyelsebar energi är lösningen för världens energiförsörjning. Det hindrade oss inte då, och hindrar oss inte nu, från att kontinuerligt göra stora investeringar när ingen annan vågar. Vi har under årens lopp rönt allt större uppskattning och respekt från omvärlden, inte minst från olika miljöorganisationer. Med tiden har vi fått alltfler efterföljare. Numera tävlar vi därför varje dag om att leda den helt nödvändiga energiomställningen.

Klicka här för mer information om RES' internationella verksamhet och våra globala energiprojekt: Vi jobbar med vindkraft till lands och till havs, solenergi, elöverföring och energilagring.