POWER FOR GOOD

BRANSCHLEDANDE

På uppdrag av Energimyndigheten har Nordisk Vindkraft bedrivit forskning för att genom sina forskningsresultat verka för en kostnadseffektiv och hållbar utbyggnad av svensk vindkraft. Detta i linje med myndighetens uppdrag att ombesörja statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation inom energiområdet. Projektet går under namnet Vindpilotprojekt Havsnäs och resultatet finns att ta del av bl.a. genom ett antal forskningsrapporter och föreläsningsmaterial från exempelvis Winterwind 2011-2013 och Nationella Vindkraftkonferensen 2012-2013.

Havsnäsprojektet har inbegripit en bred forskningsansats inkluderande vindmätning på hög höjd, iskaststudier och byggnation av fundament i kallt klimat, lokala socioekonomiska effekter av vindkraft, arbetsmiljöfrågor vid vindkraftsutveckling, byggnation och drift, elnätsanslutning av vindkraft direkt på det svenska stamnätet, projektfinansiering av en storskalig svensk vindkraftpark m.m..

Alla rapporter finns att rekvirera via Nordisk Vindkraft eller genom att klicka på respektive rapport. 

pdf_thumb1.jpg

RES - Renewable Energy Systems
RES - Renewable Energy Systems