POWER FOR GOOD

MAXKRAFT® - DRIFT OCH UNDERHÅLL

När en vindkraftanläggning tagits i drift sköter den sig inte själv. Med fokus på maximerad produktion erbjuder vi en trygg helhetslösning med total avlastning.

Med vårt koncept Maxkraft® optimeras och förenklas drift och underhåll för våra kunder både för stora och små anläggningar. Idag har vi driftansvar för 270 MW landbaserad vindkraft. Med Maxkraft® får vindparken tillgång till Nordisk Vindkrafts och RES' omfattande erfarenhet; metoder, teknologi och förhandlingsstyrka. Räkna med ökad lönsamhet, alltid med säkerhet i första rummet!

Kontakta oss gärna för ett samtal om utvecklingsmöjligheter för din vindpark.