POWER FOR GOOD

MER VINDKRAFT - MINDRE UTSLÄPP

Norden har goda förutsättningar för att producera förnybar energi. Genom att öka andelen förnybar el som används, minskar utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser. För varje kWh vindkraftel som tillkommer, kan man undvika farliga utsläpp från förbränning av fossila bränslen. Idag är förnybar energi en svensk exportvara.

 

Mellan 2007 och 2016 har Nordisk Vindkraft byggt åtta vindkraftparker i Sverige:

2016 Våsberget, Gävleborgs län. 8 vindkraftverk med en total kapacitet på 27,6 MW, vilket motsvarar hushållsel till 16 000 svenska villahushåll. Den årliga CO2-besparingen är 76 000 ton.

2015 Sidensjö, Västernorrlands län. 48 vindkraftverk med en total kapacitet på 144 MW, vilket motsvarar hushållsel till 75 000 svenska villahushåll. Den årliga CO2-besparingen är 380 000 ton.

2012 Åmliden, Västerbottens län. 29 vindkraftverk med en total kapacitet på 52 MW, vilket motsvarar hushållsel till 25 500 svenska villahushåll. Den årliga CO2-besparingen är 127 500 ton.

2011 Ytterberg, Västerbottens län. 22 vindkraftverk med en total kapacitet på 44 MW, vilket motsvarar hushållsel till 25 000 svenska villahushåll. Den årliga CO2-besparingen är 120 000 ton.

2011 Kyrkberget, Dalarnas län. 10 vindkraftverk med en total kapacitet på 23 MW, vilket motsvarar hushållsel till 10 000 svenska villahushåll. Den årliga CO2-besparingen är 61 000 ton.

2010 Havsnäs, Jämtlands län. 48 vindkraftverk med en total kapacitet på 95,4 MW, vilket motsvarar hushållsel till 50 000 svenska villahushåll. Den årliga CO2-besparingen är 250 000 ton.

2008 Håcksta, Gävleborgs län. 5 vindkraftverk med en total kapacitet på 10 MW, vilket motsvarar hushållsel till 4 500 svenska villahushåll. Den årliga CO2-besparingen är 27 000 ton.

2007 Hornberget, Västerbottens län. 5 vindkraftverk med en total kapacitet på 10 MW, vilket motsvarar hushållsel till 5 000 svenska villahushåll. Den årliga CO2-besparingen är 27 000 ton. 

 

*Beräkningarna är gjorda enligt "Koldioxidvärdering av energianvändning" utgiven av Energimyndigheten.