POWER FOR GOOD

VÅR VERKSAMHET

Nordisk Vindkraft utvecklar, finansierar, bygger och driver vindparker på den nordiska marknaden för sina kunders och för egen räkning. Översiktligt kan våra värdeskapande aktiviteter delas in i fyra steg:
 
Projektutveckling: En väldefinierad process, driven av erfarna projektledare. Processen stöds av teknisk och ingenjörsmässig spetskompetens, bl a avseende val och placering av vindkraftverk och infrastrukturfrågor.
 
Kommersiella och finansiella aktiviteter: Med stor erfarenhet av framgångsrika turbinupphandlingar och starka partnerskap med internationellt erkända investmentbolag och långivare byggs solid vindkraft. Bland våra partners återfinns bl. a HgCapital, Stadtwerke München, ING, Commerzbank, NordLB, Vestas och Siemens.

Byggnation: Fullt ansvarstagande för byggnation av vindkraftparken. Vi håller oss inom budget, levererar i rätt tid och arbetar med säkra arbetsmetoder för människa och natur.

Drift och underhåll: Nordisk Vindkraft har paketerat sina tjänster avseende vindkraftparkernas löpande förvaltning och vidareutveckling i ett separat varumärke - Maxkraft®

Som del av Renewable Energy Systems Ltd. (RES) kan vi leverera nyckelfärdiga anläggningar med mycket hög verkningsgrad och säker drift. Kontakta oss gärna för vidare information om våra produkter och tjänster.

RES - Renewable Energy Systems